Kategorije

Auto škola FIVA

Upis u auto školu

A kategorija


Motocikli sa snagom motora preko 15 kW Teški tricikli sa snagom motora preko 15 Kw Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godina života osim za one vozače koji poseduju dozvolu za kategoriju A2 najmanje dve godine.

A1 kategorija


Motocikli sa radnom zapreminom motora do 125 cm3 i snagom do 11 kW (odnos snage motora i mase nije veći od 0,1 kW/kg) Teški tricikli- voila sa tri točka čija brzina ne prelazi 45 km/h ili čija zapremina motora prelazi 50 cm3 odnosno čiji motor ima snagu veću od 4 kW s tim što u ovu grupu vozačkih dozvola spadaju oni teški tricikli koji imaju snagu motora do 15 kW. Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života

A2 kategorija


Motocikli sa snagom motora manjom od 35 kW i odnosom snaga- masa manjim od 0,2 kW/kg Vozač motocikla u kategoriji A2 može upravljati vozilom kategorije A1 Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 18 godina života

B kategorija


Motocikli sa snagom motora preko 15 kW Teški tricikli sa snagom motora preko 15 Kw Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godina života osim za one vozače koji poseduju dozvolu za kategoriju A2 najmanje dve godine. otocikli sa snagom motora preko 15 kW Teški tricikli sa snagom motora preko 15 Kw Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godina života osim za one vozače koji poseduju dozvolu za kategoriju A2 najmanje dve god

C kategorija


Motocikli sa snagom motora preko 15 kW Teški tricikli sa snagom motora preko 15 Kw Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godina života osim za one vozače koji poseduju dozvolu za kategoriju A2 najmanje dve godine. otocikli sa snagom motora preko 15 kW Teški tricikli sa snagom motora preko 15 Kw Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godina života osim za one vozače koji poseduju dozvolu za kategoriju A2 najmanje dve god

Pronadjite nas


Mihajla Valtrovića 36a, Žarkovo

011/236-26-36

065/23-22-618

[email protected]

Drustvene mreže